Rozpoznaj wreszcie swój cel w życiu!

Rozpoznaj wreszcie swój cel w życiu!

Każdy z nas od momentu, kiedy zaczyna świadomie myśleć o swojej egzystencji, dochodzi prędzej czy później do wniosku, że pragnie osiągnąć jakiś cel w życiu. Każdy człowiek jest inny, więc zarówno motywy jak i okoliczności, w jakich ten cel chce osiągnąć, będą różne w zależności od tego, kogo dotyczą. Jednak jedno jest wspólne dla wszystkich, a mianowicie mechanizmy, które tworzą się w okolicznościach społeczno-rodzinnych i w relacjach z rówieśnikami. W tym dążeniu do osiągnięcia celu, musimy pamiętać o tym, że wykształcone mechanizmy często stają się przeszkodą w jego osiągnięciu.

Czytaj dalej

Pokuta – początek wolnego życia

Pokuta – początek wolnego życia

Przez stulecia słowo pokuta zostało zdeformowane i sprowadzone do wysiłków i zabiegów człowieka, który zamienił cierpienia Chrystusa na Krzyżu – na własne. Tymczasem Bóg, słowami Swojego Syna zapowiedział, że Duch Święty przyjdzie1Ewangelia św. Jana 16:8-11, aby przekonać świat o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Jednoznacznie wskazał, że akt pokuty ma dwa wymiary. Pierwszym jest wymiar chrystocentryczny, w którym Chrystus ofiaruje siebie samego za człowieka. Drugi jest homocentryczny, gdzie człowiek podejmuje się aktu odwrócenia od grzechu, poprzez jego zrozumienie i uznanie Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wtedy też Bóg okazuje swoją łaskę, wyzwalając i oczyszczając życie człowieka.

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Ewangelia św. Jana 16:8-11
Czy jesteś uczniem Chrystusa?

Czy jesteś uczniem Chrystusa?

„Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilkę.” Tak mówi Salomon w przypowieściach1Przypowieści Salomona 12:19. To zdanie, które wypowiedział mądry król, moim zdaniem w stu procentach można zastosować jako ponadczasowe do określenia chrześcijanina. Zapewne intryguje Cię pytanie „czy jesteś uczniem Chrystusa?”. Czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem? Na przestrzeni wieków, a właściwie odkąd Kościół istnieje, istnieli tzw. prawdziwi chrześcijanie i fałszywi bracia. W tym poście chcę przedstawić biblijny punkt widzenia i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bycia prawdziwym uczniem Jezusa. Obecnie warto sobie postawić to pytanie, ponieważ całe chrześcijaństwo obejmuje przeszło jedną trzecią populacji ludzkości na ziemi. Liczba kościołów różnych wyznań rozrosła się do niespotykanych jak dotąd rozmiarów. Czy jednak można by powiedzieć z całą stanowczością, że wszyscy, którzy należą do tychże kościołów są prawdziwymi uczniami Jezusa? Tu rodzi się kolejne pytanie, czy ilość idzie w parze z jakością?

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Przypowieści Salomona 12:19