Logo misji – zakotwiczeni w Bogu

Logo misji – zakotwiczeni w Bogu

Organizując pierwszą konferencję pt. „Wolni w Chrystusie”, która odbyła się we wrześniu 2011 roku, nie spodziewaliśmy się, że stanie się ona początkiem wielkiego dzieła, któremu całkowicie się poświęcimy. Dopiero po tej konferencji powstało „Wolni w Chrystusie”, jeszcze nieokreślone i nieopisane, jakby zarodek czegoś zupełnie nowego. W miarę dojrzewania „Wolni w Chrystusie” stało się MISJĄ.

To już nie projekt

Dla osób, do których udało nam się dotrzeć, staliśmy się nośnikiem nadziei, ratunku, odnowienia i życiowych przełomów. Dla nas zaś, ta służba jest wyróżnieniem, duchową pasją, również ciężką, ale jakże satysfakcjonującą pracą. Są również między nami i te szczególne osoby, dla których powaga działalności misji przekłada się na całe ich życie i traktują ją jako swoją życiową służbę. Na przełomie tych kilku lat, wizja „Wolnych w Chrystusie” tak bardzo się w nas zakorzeniła, nabierając konkretnej formy i treści, że mało kto z nas pamięta, iż „WwCh” początkowo opisywaliśmy jedynie jako „projekt”.

Jednocześnie z dojrzewaniem misji, rozwojem w każdej dziedzinie działalności i poszerzaniem jej zasięgu, odkrywamy ją wciąż kawałek po kawałku, jakby Bóg rzucał coraz to więcej światła na jej istotę. Dlatego zdecydowaliśmy się przyjąć nowe logo misji, które w swoim przesłaniu zawiera sprecyzowane cechy przekładające się na naszą misję „Wolni w Chrystusie”.

Kotwica i Krzyż

Nowe logo misji łączy w sobie symbole kotwicy i krzyża. Krzyż jest przede wszystkim symbolem odkupienia, przez wzgląd na ofiarę Chrystusa. W Krzyżu dokonuje się nie tylko zbawienie, ale również uzdrowienie oraz uwolnienie. Są to główne dziedziny naszej posługi misyjnej. Głęboka świadomość Łaski i Mocy, które dokonały się na Krzyżu, przewartościowuje całe nasze życie i podejście do służby:

”Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą.”11 List do Koryntian 1:18

Kotwica spośród wielu znaczeń symbolicznych, poza odniesienia do cech uniwersalnych, takich jak nadzieja, pewność, bezpieczeństwo, nieugiętość, cierpliwość, spokój, stałość; zawiera w sobie również i te odnoszące się do chrześcijaństwa. Oznacza ona „trwanie w wierze, oczekiwanie zbawienia, ufność w czasach prześladowań, zakotwiczenie łodzi życia w porcie wieczności”2*[W:] Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001. Również i w Piśmie Świętym znajdujemy odniesienie do kotwicy:

„ …niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł; my, którzy ocaleliśmy, [abyśmy] mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei. Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus, stawszy się arcykapłanem według porządku Melchisedeka na wieki.”3List do Hebrajczyków 6:18-20

Spajając te dwa symbole stworzyliśmy logo, które nie pozostawia wątpliwości, co do wartości i wizji, jakie reprezentujemy. Obrazując jednym zdaniem – jesteśmy „zakotwiczeni w Bogu”.

Jest jeszcze jeden czynnik, choć zupełnie już przyziemny, który również tłumaczy aktualne logo misji. To miejsce, w którym ma siedzibę nasza misja. Powiązanie Słupska z nadmorskim położeniem, to jedyny aspekt marinistyczny, jaki ma w tym przypadku znaczenie:)

Przypisy   [ + ]

1. 1 List do Koryntian 1:18
2. *[W:] Władysław Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001
3. List do Hebrajczyków 6:18-20

O autorze