Co to jest zdemonizowanie?

Co to jest zdemonizowanie?

Krótki wykład przedstawiony podczas pierwszego SUU, po którym odbyły się modlitwy o zbawienie, uzdrowienie oraz uwolnienie. Do tej pory spływają do nas świadectwa osób, które przeżyły duchowe przełamanie i uwolnienie. SUU okazało się odpowiedzią na Wasze i nasze modlitwy! To było pierwsze wydarzenie, poświęcone w tak znacznej mierze modlitwom i już wiemy, że nie ostatnie!