Kolacja z Ewangelią

Kolacja z Ewangelią

Kolacja z Ewangelią, którą zorganizowaliśmy w Kościele Chrystusa Wybawiciela 10 grudnia 2016r. była skierowana do wszystkich osób, z którymi chcieliśmy w szczególny sposób, podzielić się Ewangelią. Wieczorne spotkanie poprowadził pastor Jacek Heidenreich, natomiast Słowo wygłosił nasz gość, pastor Andrzej Różański z KZ „Syloe” w Morągu. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 osób, w tym 25, które (być może po raz pierwszy) usłyszało o Jezusie. Głoszone Słowo Boże wywołało u naszych gości widoczne wzruszenie, a kameralna oprawa przy świecach i pieśniach naszej Grupy Uwielbienia „Wolni w Chrystusie” na długo zostaną w naszej pamięci.