W mocy Chrystusa / Ustroń 2015

W mocy Chrystusa / Ustroń 2015

Promo konferencji organizowanej przez misję, która odbyła się w Ustroniu, w dniach 13-15 listopada w Kościele Zielonoświątkowym „Betel”, pod hasłem „W mocy Chrystusa”.