Rozpoznaj wreszcie swój cel w życiu!

Rozpoznaj wreszcie swój cel w życiu!

Każdy z nas od momentu, kiedy zaczyna świadomie myśleć o swojej egzystencji, dochodzi prędzej czy później do wniosku, że pragnie osiągnąć jakiś cel w życiu. Każdy człowiek jest inny, więc zarówno motywy jak i okoliczności, w jakich ten cel chce osiągnąć, będą różne w zależności od tego, kogo dotyczą. Jednak jedno jest wspólne dla wszystkich, a mianowicie mechanizmy, które tworzą się w okolicznościach społeczno-rodzinnych i w relacjach z rówieśnikami. W tym dążeniu do osiągnięcia celu, musimy pamiętać o tym, że wykształcone mechanizmy często stają się przeszkodą w jego osiągnięciu.

Zburz warownie – uwolnij swój cel w życiu

Jednym z czynników jest kierowanie się w swoim działaniu poczuciem winy. Często jest tak, że oglądamy się wstecz i mamy poczucie wstydu za popełnione czyny. Nie potrafimy uwierzyć, że Bóg nie patrzy na przeszłość, ale rządzi teraźniejszością i przygotował nam przyszłość. Drugim, istotnym czynnikiem, który chciałbym podkreślić, aby uświadomić jak wielką on stanowi barierę, jest uraza i żal. W kręgach chrześcijańskich popularne jest nauczanie na temat zranień. Mówienie o nich, a nawet rozpisywanie się w postaci książek i traktatów. Jednak jak zauważyłem, mimo tak popularnego tematu, ludzie dalej się ranią, nie potrafią przebaczyć i trzymają urazę w sercu. Jednym z powodów takiej sytuacji, moim zdaniem, jest to, że żywiąc do kogoś urazę ranimy bardziej siebie niż osoby, do których ją czujemy. Jest ona destrukcyjnym i hamującym uczuciem powiązanym z postawą wobec innych.

Tak więc cel w życiu, jakie sobie zakładamy, nie może być zrealizowany, kiedy naszym postępowaniom towarzyszą poczucie winy, uraza i żal. Bardzo dosadnie mówi o tym Księga Joba stwierdzając, że „prawdą jest, że gniew zabija głupca, a prostaka uśmierca zawiść” 1Księga Joba 5:2 EIB. Aby osiągnąć cel, który wytyczył Bóg, potrzebujemy stać się w pełni dojrzałymi uczniami Chrystusa. Rozumiejącymi wymagania Mistrza oraz ufającymi Mu do końca, bez względu na okoliczności.

Niestety często też, nieprzyjacielem w tej drodze staje się lęk przed nieznanym i przyszłością. Lęk, który wynika z traumatycznych doświadczeń, nierealistycznych oczekiwań w przeszłości, rygorystycznego lub zbyt liberalnego wychowania. Mogą to być również rodzinne predyspozycje. Do tego, jeśli dołożymy przekonanie, że im więcej posiadam tym bardziej jestem kimś poważanym, czy im więcej mam pieniędzy to czuje się bardziej bezpiecznie, a jeszcze zabiegam o uznanie otoczenia, to okazuje się, że znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia i nie potrafimy zrobić kroku do przodu.

Znaj Bożą wolę – uwierz w swój cel w życiu

Co na to powiedziałby Jezus? On zawsze mówi o wolności i odwadze, wierze i nadziei. Na pewno wybrzmiałyby bardzo mocno słowa, jakie powiedział o miłości Boga. Ojca, który „tak bardzo umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego uwierzy nie zginął, ale miał życie wieczne”2Ewangelia św. Jana 3:16. W innym miejscu kieruje nasz wzrok na dwa największe przykazania: „będziesz miłował Pana Boga Swego ze wszystkich sił swoich, z całej duszy swojej, a bliźniego swego jak siebie samego”3Ewangelia św. Mateusza 22:36-39. Z jednej strony, Bóg tak bardzo ukochał swoje stworzenie jakim jest człowiek, że nie wahał się poświęcić Swojego Jedynego Syna. Z drugiej zaś daje nam przykazanie by jedynym naszym motywującym do działania czynnikiem, była miłość. W miłości wszak nie ma lęku, bo ta doskonała miłość go usuwa. Tak naprawdę lęk łączy się z karą, a więc ten, kto się boi, wciąż nie jest doskonały w miłości 4I List św. Jana 4:18.

Dążąc do celu – usuń lęk, zanurz się w miłości Boga i przekuj ją na miłość do ludzi. Miłość prowadzi nas do zrozumienia i zaufania Bogu. W Księdze Jeremiasza Bóg mówi5Księga Jeremiasza 29:11, że wie, co dla Ciebie zaplanował. Ma dla Ciebie dobre plany. To są plany, które Tobie nie zaszkodzą, które oparte są na nadziei i szczęśliwej przyszłości. Bóg ma plan i Jego cel jest do osiągnięcia. Mało tego, On nas zapewnia, że cała przyszłość dla Jego dzieci nie może skończyć się inaczej jak dobrze. Ustanawiając swój cel w życiu, myśl o sobie w Boży sposób.

Bądź świadomy korzyści jakie daje cel w życiu

Jeśli masz cel w życiu, wytyczony przez Boga to powinieneś wiedzieć, że wiążą się z tym określone korzyści. Pierwszą z nich jest to, że staje się on podstawą, na której powinno oprzeć się całe Twoje życie. Są to decyzje, rozporządzanie czasem i dysponowanie możliwościami. Tak zorganizowania codzienność po prostu ułatwia życie. W Przypowieściach Salomona napisane jest, że życie wystawne i na pokaz jest życiem pustym 6Przypowieści Salomona 13:7. Natomiast życie proste i zwyczajne jest życiem pełnym.

Drugą korzyścią jest nadanie życiu właściwego biegu. Zauważ, że często sprawy banalne, błahe czy wręcz głupie zabierają nam zbyt wiele czasu. Stają się przeszkodami nie do ominięcia, podczas kiedy Bóg mówi o rzeczach ważnych, które powinny być ściśle powiązane z wolą Pana. W Efezjan czytamy „dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana”7List do Efezjan 5:17. Właściwy cel w życiu jest ważny z duchowego punktu widzenia. Niewątpliwie chcesz, aby twoje życie miało wpływ na otoczenie. To takie jednoznaczne stwierdzenie z mojej strony, może Cię, Drogi Czytelniku, przez chwilę zatrzymać by się zastanowić. Jednakowoż każdy z nas, w głębi duszy chciałby mieć chociażby minimalny wpływ na to, co się wokół nas dzieje.

Uchwyć perspektywę i zrealizuj swój cel w życiu

Co wobec tego możesz zrobić, aby osiągnąć swój cel w życiu? Skoncentruj swoje życie na czymś, co nada mu motywację, a pozbawi pracy bez sensu, która okrada nas z sił. Uchwyć perspektywę wieczności. Zobacz, że twoim celem jest znaleźć się w Niebie i pociągnąć za sobą jak największą liczbę ludzi. W celu, jaki wytyczył Ci Bóg, umieść swoje marzenia i tęsknoty. Złóż całkowitą ufność w ręce Pana, który obiecuje Ci, że jeśli będziesz szukać (dbać o interesy) Królestwa Bożego to wszytko inne, włącznie z Twoimi pięknymi marzeniami o szczęśliwym życiu, pięknym domu, rodzinie, służbie i spełnieniu się oraz znalezieniu się w bezpiecznym miejscu zostaną do końca Twoich dni wypełnione.

Przypisy   [ + ]

1. Księga Joba 5:2 EIB
2. Ewangelia św. Jana 3:16
3. Ewangelia św. Mateusza 22:36-39
4. I List św. Jana 4:18
5. Księga Jeremiasza 29:11
6. Przypowieści Salomona 13:7
7. List do Efezjan 5:17

O autorze