Choroba w kontekście przekleństw pokoleniowych

Choroba w kontekście przekleństw pokoleniowych

Artykuł napisany dla portalu „Radio Pielgrzym”, który opublikowano 23.03.2013r.

Czytając poszczególne artykuły z cyklu „Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świętego”, doszedłem do wniosku, że w znakomitej większości poglądy autorów są zbieżne i ja również przyłączam się do tych zawartych w artykułach myśli1Odniesienie do artykułów napisanych dla Radia Pielgrzym w ramach tego samego cyklu przez innych pastorów. Postanowiłem więc poruszyć temat choroby w kontekście przekleństw pokoleniowych, co nie oznacza, że kontestuje inne przyczyny wymienione w poprzednich artykułach. Chcę jedynie ukazać jeden z opisywanych w Biblii aspektów pojawiania się chorób. Niewątpliwie pojawia się problem ze zrozumieniem przekleństw pokoleniowych i ich istnieniu w życiu współczesnych ludzi. Zwłaszcza jeśli mówimy o tym w kontekście chrześcijan.

Na pewno należy pamiętać, że centralnym miejscem naszego odniesienia w kontekście zbawienia i uzdrowienia jest Krzyż. Jezus poniósł na nim nasze choroby i cierpienia, i mamy pełne prawo zrzucać je na Niego oczekując, że On uzdrowi i złamie wszelkie przekleństwo w naszym życiu. Tak więc mówiąc o przekleństwach, chciałbym podkreślić znaczenie Krzyża dla naszej wolności oraz wskazać na ich obecność tylko do momentu, kiedy zostaną rozpoznane i złamane w Imieniu Jezusa Chrystusa. Bardzo ważnym, moim zdaniem, zagadnieniem jest zrozumienie Bożego Prawa. Musimy wiedzieć, że istnieją sprawy związane z nim i jeśli my sami lub inne osoby, pogwałcimy to Prawo, to czekają nas konsekwencje. Wierzę, że przestąpienie Bożego Prawa pociąga za sobą Jego osąd. To nie zmienia jednak faktu, że Bóg posłał Jezusa, aby umożliwić nam uniknięcie tego sądu. Jezus miał bardzo jednoznaczne nastawienie do Prawa2Ewangelia św. Mateusza 5:17-19 „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.”. W wielu fragmentach Ewangelii3np. Ewangelia św. Łukasza 24:44 „Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach” oraz w rozdziale 16:17 tej samej Ewangelii „Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu”, widzimy szacunek Jezusa wobec Prawa. Rozważając problem chorób w kontekście działania przekleństwa, chcę podkreślić jeszcze raz, że od momentu śmierci Jezusa na Krzyżu, Bóg dał nam rozwiązanie i wyzwolenie od przekleństwa. To jest właśnie życie w Nowym Przymierzu, o którym będzie mowa poniżej.

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Odniesienie do artykułów napisanych dla Radia Pielgrzym w ramach tego samego cyklu przez innych pastorów
2. Ewangelia św. Mateusza 5:17-19 „Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.”
3. np. Ewangelia św. Łukasza 24:44 „Potem rzekł do nich: To są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami, że się musi spełnić wszystko, co jest napisane o mnie w zakonie Mojżesza i u proroków, i w Psalmach” oraz w rozdziale 16:17 tej samej Ewangelii „Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kresce z zakonu”