Charyzmaty Ducha Świętego w ruchu zielonoświątkowym

Charyzmaty Ducha Świętego w ruchu zielonoświątkowym

Poniższa praca powstała na potrzebę studiów doktoranckich na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, 2015.

Czym są charyzmaty Ducha Świętego?

Omawiane charyzmaty Ducha Świętego w ruchu zielonoświątkowym są rozumiane wg definicji wynikających ze Słowa Bożego i przyjęte praktycznie we wszystkich kościołach i wspólnotach chrześcijańskich. Zwięzła definicja charyzmatów Ducha Świętego określa je jako dary duchowe, które możemy nazwać „zdolnością, którą daje Duch w służbie wykonywanej dla Kościoła i przez Kościół”1Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, pod red. E. Bednarz i R. Tomaszewski, Warszawa 2010, s. 259.. Tak więc definicja ta określa szerokie spectrum darów, które są uzdolnieniami (nauczanie, administrowanie, dawanie), będącymi kontynuacją służby Kościoła. Należy tutaj zauważyć, że Duch Święty wykorzystuje często naturalne obdarowanie pojedynczego człowieka.

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Wprowadzenie do nauki o Biblii oraz doktryny i praktyki ruchu zielonoświątkowego, pod red. E. Bednarz i R. Tomaszewski, Warszawa 2010, s. 259.
Na czym polega niebezpieczeństwo Halloween?

Na czym polega niebezpieczeństwo Halloween?

„Święto duchów” jeszcze parę lat temu było dla nas czymś egzotycznym i dalekim. Jednak dziś stało się tak popularne jak nasze święta państwowe. Wzrost popularności wiąże się ze wzrostem skali duchowych zagrożeń związanych z tym wydarzeniem. Jako chrześcijanin, czuję się zobowiązany stanąć po właściwej stronie i wyraźnie przedstawić, na czym polega niebezpieczeństwo Halloween.

Czytaj dalej

Pokuta – początek wolnego życia

Pokuta – początek wolnego życia

Przez stulecia słowo pokuta zostało zdeformowane i sprowadzone do wysiłków i zabiegów człowieka, który zamienił cierpienia Chrystusa na Krzyżu – na własne. Tymczasem Bóg, słowami Swojego Syna zapowiedział, że Duch Święty przyjdzie1Ewangelia św. Jana 16:8-11, aby przekonać świat o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. Jednoznacznie wskazał, że akt pokuty ma dwa wymiary. Pierwszym jest wymiar chrystocentryczny, w którym Chrystus ofiaruje siebie samego za człowieka. Drugi jest homocentryczny, gdzie człowiek podejmuje się aktu odwrócenia od grzechu, poprzez jego zrozumienie i uznanie Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Wtedy też Bóg okazuje swoją łaskę, wyzwalając i oczyszczając życie człowieka.

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Ewangelia św. Jana 16:8-11
Czy jesteś uczniem Chrystusa?

Czy jesteś uczniem Chrystusa?

„Mowa szczera trwa wiecznie, lecz fałszywa tylko chwilkę.” Tak mówi Salomon w przypowieściach1Przypowieści Salomona 12:19. To zdanie, które wypowiedział mądry król, moim zdaniem w stu procentach można zastosować jako ponadczasowe do określenia chrześcijanina. Zapewne intryguje Cię pytanie „czy jesteś uczniem Chrystusa?”. Czy jesteś prawdziwym chrześcijaninem? Na przestrzeni wieków, a właściwie odkąd Kościół istnieje, istnieli tzw. prawdziwi chrześcijanie i fałszywi bracia. W tym poście chcę przedstawić biblijny punkt widzenia i podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat bycia prawdziwym uczniem Jezusa. Obecnie warto sobie postawić to pytanie, ponieważ całe chrześcijaństwo obejmuje przeszło jedną trzecią populacji ludzkości na ziemi. Liczba kościołów różnych wyznań rozrosła się do niespotykanych jak dotąd rozmiarów. Czy jednak można by powiedzieć z całą stanowczością, że wszyscy, którzy należą do tychże kościołów są prawdziwymi uczniami Jezusa? Tu rodzi się kolejne pytanie, czy ilość idzie w parze z jakością?

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Przypowieści Salomona 12:19