2 Seminarium Przełomów 21.01

2 Seminarium Przełomów 21.01

Zastanawiasz się nad tym, skąd biorą się problemy w twoim życiu? Weź udział w 2 Seminarium Przełomów, które odbędzie się 21 stycznia w Kościele Chrystusa Wybawiciela w Słupsku. Seminaria Przełomów to spotkania, które możemy porównać do duchowej terapii. Program obejmuje część wykładową oraz duszpasterską. Jeśli twoje życie jest pełne ciężkich doświadczeń, a mnożące się trudności okradają cię z pełnej wolności i bożych błogosławieństw, to znaczy, że potrzebujesz przełomu!

Czytaj dalej

Uwolnienie jako efekt nawrócenia

Uwolnienie jako efekt nawrócenia

Pewnego razu przyszedł do Jezusa uczony w Piśmie o imieniu Nikodem.1Ewangelia św. Jana 3:1-21 Odbyło się to w nocy, w blasku księżyca i przy świetle gwiazd. Nikodem skradając się, bardzo uważnie rozglądał się wokół siebie. Obserwując czy nikt go nie zauważy idącego do Mistrza. Gdy przekroczył próg domu, w którym odpoczywał Jezus, odezwał się słowami powitania i w trakcie rozmowy zadał pytanie. W pytaniu tym zawarł wszystkie swoje egzystencjalne i emocjonalne przemyślenia związane z jego religijnością. „Mistrzu, kto wejdzie do Królestwa Bożego?” Można było usłyszeć z jego ust. Pan Jezus w bardzo prosty a jednocześnie tajemniczy sposób odpowiedział, że „kto nie narodzi się na nowo, nie może wejść do Owego Królestwa”. Zdziwiony Nikodem początkowo pomyślał, że nowonarodzenie jest związane z ponownym wyjściem z łona matki, a przecież był już stary i zupełnie nie mieściło mu się w głowie, jak mogłoby się to wydarzyć. Chrystusowi jednak nie o to chodziło.

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Ewangelia św. Jana 3:1-21
Uwolnienie od demonów

Uwolnienie od demonów

W tym poście chciałbym się skoncentrować na jednym z podstawowych elementów życia chrześcijańskiego. Jest nim ogłaszanie Królestwa Bożego poprzez używanie autorytetu, który nadany został Kościołowi przez Jezusa Chrystusa w celu wypędzania demonów. Wiemy bowiem wszyscy (chrześcijanie), że diabeł realizuje swoje zepsute cele poprzez duchy nieczyste. Demony, które wykonują jego wolę, próbują posiąść i zawładnąć człowiekiem. Warto tutaj podkreślić, że każdy grzech popełniony przez człowieka, jeśli się „utrwala” w jego życiu, staje się pewnego rodzaju miejscem dostępu dla duchów zwodniczych. Tak więc obserwujemy dzisiaj dokładnie to samo, o czym możemy przeczytać w Biblii. Dlaczego potrzebne jest nam uwolnienie od demonów? Ponieważ demony jako byty opanowują ludzi grzesznych, dających im dostęp poprzez swoje zachowanie. W ten sposób kontrolują oraz niszczą ludzkie życie.

Czytaj dalej

Przebaczenie kluczem do uwolnienia

Przebaczenie kluczem do uwolnienia

Artykuł napisany dla portalu „Radio Pielgrzym”, który opublikowano 31.12.2014r.

”Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam, Ojciec wasz niebieski.”1Ewangelia św. Mateusza 6:14

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, zwłaszcza dzisiaj, że ich życie wymaga radykalnej przemiany, a kluczem do tego jest tak naprawdę, ich właściwa postawa. Jednymi z takich postaw opisanych na kartach Biblii są uniżenie i pokora, które absolutnie nie oznaczają jakiegoś samoponiżania się ani „masochistycznego” podejścia do siebie, tylko są, jak mówi apostoł Paweł:

„I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie.”2List do Filipian 2:3

Jednakże, jak możemy zaobserwować, współczesny człowiek i niestety często chrześcijanin, nie stosuje tego w swoim codziennym życiu, a przez to sam jest jak gdyby twórcą swoich problemów.

Czytaj dalej

Przypisy   [ + ]

1. Ewangelia św. Mateusza 6:14
2. List do Filipian 2:3
Uwolnienie jako akt i jako proces

Uwolnienie jako akt i jako proces

Prezentując niniejszy cykl pt.”Czym jest uwolnienie?”, chciałbym skoncentrować się na aspektach związanych z dwoma biegunami. Z pozoru wydaje się, że uwolnienie z jednej strony jest jednorazowym aktem. Jednak z drugiej strony, stoi za tym coś więcej niż chwila. Bowiem konsekwencją uwolnienia jest pewien proces w życiu człowieka.

Czytaj dalej