Walka duchowa a okultyzm

Walka duchowa a okultyzm

Pojęcie „walka duchowa” bardzo często kojarzy się ludziom z czymś niebezpiecznym, od czego trzeba uciekać, a najlepiej nie poruszać tego tematu, ponieważ jest on zastrzeżony dla pewnego grona ludzi, które zawsze jawi się jak zbiór dziwaków, fanatyków, czy conajmniej, ludzi oderwanych od rzeczywistości. Drugie słowo, które pojawia się w temacie to „okultyzm”. Stanowi ono dla jednych, jak magnez przyciągający żelazo, obiekt pożądania i pragnienia zgłębienia. Dla innych jest jest niczym niemówiącym pojęciem, którego nie znają i nie próbują się w to zagadnienie zagłębić. Dla trzeciej grupy ludzi jest to jednak słowo niebezpieczne, ponieważ mówi bardzo wiele w swojej etymologii.

Czym jest okultyzm?

Okultyzm pochodzi od słowa occulo (ukrywać, trzymać w tajemnicy) i słowa occultus (schowany, ukryty, tajemny). Ci, którzy należą do trzeciej grupy wiedzą, że doktryny ezoteryczne zakładają istnienie, w człowieku i przyrodzie, sił ukrytych, tajemnych i nieznanych. Tak więc okultyzm jest pewnego rodzaju wiedzą, którą można określić jako scientia occultia. Zapewne domyślacie się, że tą trzecią grupę reprezentuję również ja. Ludzie, którzy kochają Jezusa doznali nowonarodzenia, poznali zbawczą moc działania Ducha Świętego i doskonale zdają sobie sprawę z tego, że okultyzm to nie zabawa a igranie z demonami, siłami szatana destrukcyjnie wpływającymi na życie ludzi od początku świata.

Demaskacja

Walka duchowa w tym kontekście, jest więc powiązana z obnażaniem i ujawnianiem tych złych demonicznych rzeczy, którymi okultyzm próbuje związać i omamić ludzkość. W walce duchowej chodzi o to, aby zdemaskować i ujawnić to, co okultyzm chowa i ukrywa, po to aby przynieść ludziom wyzwolenie i uświadomić ich, że działając i współpracując z okultystami narażają się na duchowe i śmiertelne niebezpieczeństwo.

Bunt przeciwko Bogu

Pismo Święte wyraźnie ostrzega przed niebezpieczeństwami jakie kryją się za okultyzmem, np.: Bóg zakazuje zwracania się do wywoływaczy duchów czy do wróżbitów, jednocześnie ostrzegając, że przez to człowiek staje się nieczysty, czyli niemający prawa ani dostępu do obcowania z Bogiem1III Księga Mojżeszowa 19:31, ponieważ Bóg zastrzega sobie prawo do wyłączności. Stwierdzenie „Ja Pan jestem Bogiem Waszym” jest jednoznaczne ze stwierdzeniem, że Dzieci Boże nie mogą szukać źródła ponadnaturalnej mocy u innych bogów. Jednocześnie też Bóg potępia wszelką działalność okultystyczną i absolutnie nie akceptuje żadnego wyjątku w tej dziedzinie dlatego, że okultyzm jest efektem działania szatana, którego głównym celem jest przeszkodzenie Bożej działalności i odwrócenie ludzi od Stwórcy. Dlatego Bóg tak bardzo, jednoznacznie daje nam wskazówki na ten temat i jednocześnie kategorycznie zabrania angażowania się w jakąkolwiek formę okultyzmu. Ujmując rzecz w bardziej prosty sposób, wg Pisma Świętego, a więc objawionej woli Bożej, angażowanie się w okultyzm jest buntem przeciwko Bogu i Jego Słowu. Absolutnie zabronione są wszelkie formy magii, wróżbiarstwa i spirytyzmu. Oczywiście, kiedy trwamy w społeczności z naszym Panem i rozpoznajemy Jego wolę poprzez modlitwę, studiowanie Słowa Bożego i dary Ducha Świętego, mamy świadomość, że są rzeczy, które są niebezpieczne i zakazane przez Boga. Wiemy jednak też, że szatan jest ojcem kłamstwa i lubi kroczyć krętymi ścieżkami. To znaczy, że próbuje i będzie zawsze próbować zwodzić i chętnie zapraszać każdego, kto jest zainteresowany odkrywaniem tajemnych ukrytych spraw i okultystycznych praktyk. Bardzo powszechna dzisiaj forma poznawania przyszłości, jaką jest wróżbiarstwo, dostępna we wszystkich środkach masowego przekazu, a także poprzez wzajemne polecanie sobie określonej wróżki czy wróżbity przez przyjaciół, tylko potwierdza tę zasadę. A więc poszukiwanie poznania i wiedzy dotyczących przyszłości i kontrolowania innych ludzi za pomocą okultyzmu jest ewidentnym znakiem nieposłuszeństwa Bogu.

Walka duchowa

W walce duchowej stajemy po stronie Chrystusa jako Jego ambasadorowie i żołnierze. Możemy tu sobie wyobrazić starcie dwóch armii na froncie, których celem jest zdobycie terenu wroga po to, aby wziąć łupy i przejąć panowanie nad jego majątkiem. W walce duchowej bój toczy się jednak nie o ziemię ani o łupy w postacie złota czy srebra, ale toczy się o dusze ludzkie. Walka o dusze jest zawsze walką na śmierć i życie, bo dotyczy wieczności i tego, gdzie człowiek w ostateczności skończy. Bożym celem było przysłanie Jezusa Chrystusa, aby wyzwolić wszystkich tych, którzy byli w niewoli szatana. Sam Syn Boży dał swoje życie na okup za nas. Prowadząc walkę duchową ogłaszamy zwycięstwo Krzyża i zabieramy wrogiej armii to, co sobie zawłaszczyła, czyli ludzkie dusze, aby przenieść je z ciemności i śmierci do życia w światłości Chrystusa, które jest pełnią i ukoronowaniem Bożego planu zbawienia.

Przypisy   [ + ]

1. III Księga Mojżeszowa 19:31

O autorze