Współczesny świat a wpływ okultyzmu

Współczesny świat a wpływ okultyzmu

Zdawać by się mogło, że dzisiaj, w erze trzeciej rewolucji informatycznej, błyskawicznego postępu nauki, która daje odpowiedzi na pytania zadawane przez ludzkość od stuleci oraz w dobie rozwoju zachodniej cywilizacji, do której też Polska zaczęła się zaliczać, zjawiska duchowe będą się marginalizować i wraz z postępującą secularyzacją (zeświecczeniem, ateizacją) społeczeństw odejdą w niepamięć. Logicznie rzecz biorąc, jeśli przestajesz wierzyć w Boga, to przestajesz wierzyć w świat duchowy. Tymczasem obserwujemy wręcz odwrotny trend. Społeczeństwa tracą wiarę w Boga, podkreślę tutaj w Boga Biblii, a zaczynają interesować się i wchodzić głęboko w nowe systemy duchowe.

Okultyzm powszechnie akceptowany

Angażują się w poznawanie i praktykowanie zjawisk paranormalnych propagowanych przez różnego rodzaju okultystów. Tym bardziej, że zjawiska, które są związane z okultyzmem są znane i akceptowane w takich światowych religiach jak buddyzm (tantra), hinduizm, islam (sufizm) i judaizm (kabała). Sam okultyzm1Okultyzm – pochodzi od słowa occulo (ukrywać, trzymać w tajemnicy) i słowa occultus (schowany, ukryty, tajemny). jako system wiedzy przedstawia człowieka i świat w tak zwanych triadach, wśród których wyróżnia: makrokosmos (świat duchowy, astralny i eteryczno-fizyczny) i mikrokosmos (duch, dusza i ciało). Posiada też system praktyk, które obejmują metody związane z myśleniem, uczuciami, wolą i fizjologią. Według tego systemu wyżej wymienione praktyki umożliwiają człowiekowi poznanie, rozwinięcie i wykorzystanie własnych zdolności oraz mocy innych bytów. To znaczy, że okultyzm posługuje się przede wszystkim człowiekiem jako podmiotem oraz wykorzystaniem przez niego potencjału i mocy nadnaturalnych istot, które próbuje ujarzmić i poznać. Z tymi rzeczami do czynienia mają religie, jednak okultyzm przyjmuje wobec nich postawę poznawczą (gnoza), a to oznacza w praktyce, że używa magii poprzez wolę ludzką. Dla większości ludzi „tajemne moce” są niezrozumiałe, aczkolwiek co raz częściej stają się przedmiotem zainteresowania. Istniejący od kilkudziesięciu lat ruch nowej ery (New Age) jest jednym z tych mainstreamowych kanałów, w których okultyzm przeżywa swój renesans.

Okultyzm (nie)świadomie praktykowany

Dlaczego ludzie często reprezentujący ateistyczny światopogląd akceptują jednak i wchodzą głęboko w praktyki okultystyczne? Moim zdaniem, okultyzm dysponuje narzędziami i wieloma systemami ćwiczeń, których celem jest zmiana sfery biologicznej człowieka oraz jego społecznej i kulturowej pozycji. Inaczej mówiąc, dokonuje przemiany, której żadne inne systemy nie są w stanie zagwarantować oraz bardzo często, człowiek w pierwszej fazie zafascynowania okultyzmem, przechodzi metamorfozę od „poszukiwania sensu życia” do „znalezienia sensu życia”. Ta ontologiczna (poznawcza naukowo) zmiana niestety zachodzi tylko w początkowej fazie zaangażowania, by później przynieść konsekwencje w postaci skutków obcowania ze światem demonicznym. Oczywiście to nie wpływa na zahamowanie współcześnie trendu, gdzie kolejne pokolenia wchodzą w zainteresowanie okultyzmem. Powstaje bowiem nadal wiele szkół filozoficznych, a także okultyzm dla wielu jawi się jako pewnego rodzaju nauka, bowiem posługuje się takimi metodami jak świat nauki, są to: obserwacja, eksperyment, tworzone są hipotezy i modele (teorie). Co jednak odróżnia okultyzm od świata nauki? To jego cechy wyrażone przez spirytyzm, różnego rodzaju koncepcje wielopoziomowych bytów, realizm, modele hierarchii istnienia istot, a także ściśle związane z wierzeniami dalekiego wschodu przekonanie o tym, że kosmos i człowiek nawzajem się przenikają, dając możliwość nieskończonego rozwoju (reinkarnacjonizm).

Przypisy   [ + ]

1. Okultyzm – pochodzi od słowa occulo (ukrywać, trzymać w tajemnicy) i słowa occultus (schowany, ukryty, tajemny).

O autorze